Nasz patron


    Na patrona Scholi został obrany błogosławiony Władysław z Gielniowa - beatyfikowany w 1759 roku franciszkanin, drugorzędny patron Miasta Warszawy.
Żył w latach 1440 - 1505. Został ochrzczony imieniem Marcin Jan, zaś wstąpiwszy do zakonu bernardynów (polskiej prowincji franciszkańskiej) przyjął imię Władysław. Przez 6 lat piastował urząd prowincjała. Dla zakonu zasłużył się także jako jeden z autorów konstytucji, zatwierdzonej przez kapitułę prowincji oraz kapitułę generalną.   

   Bł. Władysław pielęgnował wzór prostego życia, pozostawiony Braciom Mniejszym przez św. Franciszka. Pieszo i boso przemierzał powierzoną sobie prowincję, wizytując bernardyńskie placówki w Polsce i na Litwie.

 Błogosławiony Władysław z Gielniowa był także płomiennym kaznodzieją i autorem pieśni kościelnych oraz wierszy. Bardzo przyczynił się do rozwoju języka polskiego oraz polskich pieśni kościelnych u schyłku średniowiecza. W jego dorobku znajdują się pieśni takie jak: Jesu, zbawicielu ludzski, Jasne Krystowo oblicze, Anna niewiasta niepłodna, czy Już się anijeli wiesielą. Do dzisiaj śpiewany jest słynny Żołtarz Jezusów, w którym błogosławiony zawarł swoją pobożność do Najświętszego Imienia Jezus (każda strofa rozpoczyna się właśnie tym Imieniem) oraz Męki Pańskiej (odbicie tego szczególnego kierunku w życiu i duchowości bł. Władysława znajdujemy w ikonografii, gdzie błogosławiony przedstawiany jest z narzędziami Męki).

Błogosławiony Władysław z Gielniowa zmarł kilka dni po ekstazie, jaką przeżył podczas kazania w Wielki Piątek, w roku 1505 i został pochowany w kościele św. Anny w Warszawie (niegdyś bernardyńskim). Na jego grobie umieszczono napis:
Grób ten kryje zwłoki Błogosławionego Władysława, który nie sprzyjał niegodziwości świata, współkróluje ze świętymi, przychodzi z pomocą potrzebującym.
W rycie rzymskim bł. Władysławowi z Gielniowa poświęcony jest dzień 25 września. Jest to święto patronalne Scholi.

Modlitwa:
Boże, któryś błogosławionego Władysława obdarzając wysoką doskonałością zakonną, jasnym świecznikiem w Kościele naszym uczynił, spraw miłościwie, abyśmy za jego przykładem, we wszelkich cnotach wzrostu nabierali. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Bogiem Ojcem wraz z Duchem świętym żyje i króluje w Niebie i na ziemi po wszystkie wieki wieków. Amen.


Zachęcamy do wysłuchania nagranych przez nas responsorium O felix Varsavia ku czci naszego Patrona:


Informacje biograficzne: brewiarz.pl, blwlad.org.pl

Komentarze

Skontaktuj się z nami

Nazwa

Adres e-mail *

Wiadomość *