Msze śpiewane - archiwum

18 października 2020, godz. 8.00 - XX Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego
Msza czytana ze śpiewem ludowym

Podczas Mszy Świętej czytanej zabrzmią tradycyjne polskie pieśni kościelne oraz improwizacje organowe. 
Zachęcamy do włączania się w następujące pieśni: 
 • Kyrie, Ojcze łaskawy (tzw. Msza misyjna) - Na introit
 • Ciebie wzywamy, Ciebie błagamy - na Credo i Offertorium
 • Witaj, najdoskonalsze zdrowie chorujących - podczas Komunii świętej
 • O Matko miłościwa - podczas Ostatniej Ewangelii
 • Pieśń o śś. Obrońcach w czasie [morowego] powietrza - po Mszy Świętej
Teksty pieśni zamieściliśmy w śpiewniczku, który można pobrać, klikając w poniższy link: 

24 września, godz. 7.00 - Msza wotywna o bł. Władysławie z Gielniowa

Ordinarium: Kyrie XII, Sanctus XII, Agnus Dei XIV. 

Dodatkowe śpiewy:
 • O felix Varsavia (kliknij, aby wysłuchać nagrania) - wykonuje tylko schola przed Mszą świętą. Tłumaczenie zamieściliśmy w śpiewniczku (patrz niżej).
 • Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony - podczas Komunii Świętej
 • Tota pulchra es, Maria - podczas Ostatniej Ewangelii;
 • Coś u Boga w wiecznej sławie - po Mszy Świętej (kliknij, aby wysłuchać nagrania)
Zachęcamy do pobrania i wydrukowania niżej zamieszczonego śpiewniczka oraz włączania się w śpiew w czasie Liturgii. 

13 września, godz. 8.00 - XV Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego

Ordinarium: Msza XI (Orbis Factor), Credo IV

Dodatkowe śpiewy:
 • Kiedy ranne wstają zorze (kliknij, aby wysłuchać nagrania w wykonaniu białostockiej Schola Gregoriana Sancti Casimiri)
 • Chwalmy niewysławiony - podczas Komunii Świętej
 • Sub tuum praesidium - podczas Ostatniej Ewangelii
 • Litania do św. Józefa (po łacinie, mel. gregoriańska)
 • Matko Najświętsza - po Mszy Świętej
Zachęcamy do pobrania i wydrukowania niżej zamieszczonego śpiewniczka oraz włączania się w śpiew w czasie Liturgii. 

6 września, godz. 8.00 - XIV Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego

7.30 - śpiew Godzinek o Niepokalanym Poczęciu NMP

Ordinarium: Msza XI (Orbis Factor), Credo IV

Dodatkowe śpiewy:
 • Antyfona procesyjna Duo Seraphim - przed Mszą Świętą (kliknij, aby wysłuchać nagrania) - wykonuje schola solo. Tłumaczenie antyfony zamieściliśmy w śpiewniczku (zobacz niżej).
 • O mój Jezu w hostii skryty - podczas Komunii Świętej
 • Salve Regina (t. uroczysty) - podczas Ostatniej Ewangelii
 • Litania do św. Józefa (po łacinie, mel. gregoriańska)
 • Kto się w opiekę - po Mszy Świętej
Zachęcamy do pobrania i wydrukowania niżej zamieszczonego śpiewniczka oraz włączania się w śpiew w czasie Liturgii. 

30 sierpnia, godz. 8.00 - XIII Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego

Ordinarium: Msza XI (Orbis Factor), Credo IV

Dodatkowe śpiewy:
 • Szczęśliwy, kogo Opatrzność Boska - przed Mszą Świętą (kliknij, aby wysłuchać nagrania)
 • U drzwi Twoich stoję, Panie - podczas Komunii świętej
 • Salve Regina (t. uroczysty) - podczas Ostatniej Ewangelii 
 • Litania do św. Józefa (po łacinie, mel. gregoriańska) 
 • Najświętszą Trójcę dwaj Serafinowie - po Mszy Świętej (kliknij, aby wysłuchać nagrania)
Zachęcamy do pobrania i wydrukowania niżej zamieszczonego śpiewniczka oraz włączania się w śpiew w czasie Liturgii. 

23 sierpnia, godz. 8.00 - XII Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego

7.30 - śpiew Godzinek o Niepokalanym Poczęciu NMP

Ordinarium: Msza XI (Orbis Factor), Credo IV

Dodatkowe śpiewy:
Zachęcamy do pobrania i wydrukowania niżej zamieszczonego śpiewniczka oraz włączania się w śpiew w czasie Liturgii. 

15 sierpnia, godz. 13.00 - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
kościół ss. Wizytek (Krakowskie Przedmieście 34)

Ordinarium: Msza IX (Cum iubilo), Credo III

Dodatkowe śpiewy:
 • Witaj Panno, nieustanną czcią (ok. 12.55);
 • Psalm 64 (po łacinie, ton 4a) - przed poświęceniem ziół i kwiatów;
 • Gwiazdo morza, któraś Pana (Stella caeli extirpavit) - podczas poświęcenia ziół i kwiatów;
 • Gwiazdo morza głębokiego - podczas offertorium;
 • Zdrowaś Maryja, Bogarodzico - podczas Komunii Świętej;
 • Salve Regina (t. uroczysty) - podczas Ostatniej Ewangelii;
 • Te Deum (po łacinie, t. uroczysty) - po Mszy Świętej (w dziękczynieniu za 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej)
 • Dzisiaj pozdrawiamy Maryjo Ciebie - po Mszy Świętej
Zachęcamy do pobrania i wydrukowania niżej zamieszczonego śpiewniczka oraz włączania się w śpiew w czasie Liturgii. 

9 sierpnia, godz. 8.00 - X Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego

7.30 - śpiew Godzinek o Niepokalanym Poczęciu NMP

Ordinarium: Msza XI (Orbis Factor), Credo IV

Dodatkowe śpiewy:
 • Antyfona procesyjna Haec est dies - przed Mszą Świętą (kliknij, aby wysłuchać nagrania) - wykonuje schola solo. Tłumaczenie antyfony zamieściliśmy w śpiewniczku (zobacz niżej).
 • Nieskończona najśliczniejsza - podczas Komunii Świętej
 • Salve Regina (t. uroczysty) - podczas Ostatniej Ewangelii
 • Litania do św. Józefa (po łacinie, mel. gregoriańska)
 • Witaj Józefie, królów ozdobo - po Mszy Świętej (kliknij, aby wysłuchać nagrania)
Zachęcamy do pobrania i wydrukowania niżej zamieszczonego śpiewniczka oraz włączania się w śpiew w czasie Liturgii. 

6 sierpnia, godz. 5.30 - Święto Przemienienia Pańskiego
(kościół sióstr Wizytek - Msza święta przed wyjściem pielgrzymki na Jasną Górę)

Ordinarium: Msza IV (Cunctipotens Genitor Deus), Credo I

Dodatkowe śpiewy:
 • Najsłodszy Jezu, gdy do Przemienienia (mel. Kto się w opiekę) - przed Mszą Świętą (ok. 5.20)
 • Witaj, najdoskonalsze zdrowie chorujących - podczas Komunii Świętej
 • Salve Regina (t. uroczysty) - podczas Ostatniej Ewangelii
Zachęcamy do pobrania i wydrukowania niżej zamieszczonego śpiewniczka oraz włączania się w śpiew w czasie Liturgii. 

1 lipca, godz. 7.00 - Uroczystość Najdroższej Krwi Pana Jezusa

Ordinarium: Msza II (Kyrie fons bonitatis), Credo IV

Dodatkowe śpiewy:
 • Duszo Chrystusowa - podczas Komunii Świętej
 • Tota pulchra es, Maria - podczas Ostatniej Ewangelii
 • O Krwi najdroższa - po Mszy Świętej
Zachęcamy do pobrania i wydrukowania niżej zamieszczonego śpiewniczka oraz włączania się w śpiew w czasie Liturgii. 

4 czerwca, godz. 18.00 - Czwartek w oktawie Zesłania Ducha Świętego
Adoracja Eucharystyczna i Msza Święta - kościół ss. Wizytek

Ordinarium: Msza I (Lux et origo), Credo VII

Dodatkowe śpiewy:
 • O salutaris Hostia - t.VII;
 • Veni Creator;
 • Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa (po łacinie, melodia gregoriańska);
 • Tantum ergo Sacramentum
 • Akt uwielbienia Najświętszego Sakramentu (Niech będzie Bóg uwielbiony)
 • Te decet laus - wykonuje schola
 • Oremus pro Pontifice (melodia wielkanocna)
 • Salve festa dies - Przez Twoje Święte Ducha Zesłanie (w tekście należy uwzględnić zmiany dotyczące tajemnicy dnia: Spiritum Sanctum missit, Ducha Zesłanie, Ducha zesłał)
 • Przybądź Duchu Święty;
 • Kochajmy Pana;
 • Regina coeli (t. solemnis);
 • Wesel się, Królowo miła.
Zachęcamy do pobrania i wydrukowania niżej zamieszczonego śpiewniczka oraz włączania się w śpiew w czasie Liturgii. 


28 czerwca, godz. 8.00 - IV Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego

Ordinarium: Msza XI (Orbis Factor), Credo IV

Około 7.50  zostanie poprowadzona krótka próba śpiewu z ludem, którą zakończymy śpiewem pieśni przed Mszą Świętą. 

Dodatkowe śpiewy:
 • Będę Cię wielbił mój Panie - przed Mszą Świętą
 • Bądź pochwalon na wieki - podczas Komunii Świętej
 • Salve Regina - podczas Ostatniej Ewangelii
 • Litania do św. Józefa (mel. gregoriańska, po łacinie) - po Mszy Świętej
 • Matko niebieskiego Pana - po Mszy Świętej
Zachęcamy do pobrania i wydrukowania niżej zamieszczonego śpiewniczka oraz włączania się w śpiew w czasie Liturgii. 

27 czerwca, godz. 11.00 - Msza wotywna o Najświętszej Maryi Pannie w sobotę 
Uroczyste prymicje ks. Łukasza Pietraszka

(Archikatedra Warszawska - ul. Świętojańska 8)

Ordinarium: Msza IX (Cum iubilo).

Dodatkowe śpiewy:
 • Bogurodzica - przed Mszą Świętą
 • Veni Creator - przed Mszą Świętą
 • Zdrowaś Panno, drzewo płodne - podczas offertorium
 • Bądźże pozdrowiona Hostyjo żywa - podczas Komunii Świętej
 • Tota pulchra es Maria - podczas Ostatniej Ewangelii
 • Kapłan do końca wieków (antyfona) z Psalmem 109 - podczas błogosławieństwa prymicyjnego
Zachęcamy do pobrania i wydrukowania niżej zamieszczonego śpiewniczka oraz włączania się w śpiew w czasie Liturgii. 

19 czerwca, godz. 7.00 - Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa

Ordinarium: Msza II (Kyrie, Fons bonitatis), Credo IV.

Dodatkowe śpiewy:
 • Kochajmy Pana - przed Mszą Świętą - wysłuchaj nagrania
 • Cor Iesu, caritatis victima (responsorium) - podczas Komunii Świętej
 • Tota pulchra - wysłuchaj nagrania
 • Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa (po łacinie, mel. gregoriańska) - po Mszy Świętej
 • Bądź pozdrowione Serce mego Pana - po Mszy Świętej
Zachęcamy do pobrania i wydrukowania niżej zamieszczonego śpiewniczka oraz włączania się w śpiew w czasie Liturgii. 

14 czerwca, godz. 8.00 - II Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego

Ordinarium: Msza XI (Orbis Factor), Credo IV.

Dodatkowe śpiewy:
 • Najświętszą Trójcę dwaj Serafinowie - przed Mszą Świętą
 • U drzwi Twoich stoję Panie - podczas Komunii Świętej
 • Salve Regina (ton uroczysty) - wysłuchaj nagrania
 • Litania do św. Józefa (po łacinie, mel. gregoriańska) - po Mszy Świętej
 • Kochajmy Pana - po Mszy Świętej
Zachęcamy do pobrania i wydrukowania niżej zamieszczonego śpiewniczka oraz włączania się w śpiew w czasie Liturgii. 

11 czerwca, godz. 8.00 - Uroczystość Bożego Ciała

Ordinarium: Msza II (Kyrie, fons bonitatis), Credo IV

Dodatkowe śpiewy:
 • Kłaniam się Tobie, przedwieczny Boże - przed Mszą Świętą
 • Bądźże pozdrowiona Hostyjo żywa - podczas Komunii Świętej
 • Cibavit illos (responsorium krótkie) - po Komunii Świętej
 • Salve Regina (ton uroczysty) - wysłuchaj nagrania
 • Akt uwielbienia Najświętszego Sakramentu
 • Weź w swą opiekę nasz Kościół Święty - po Mszy Świętej
Zachęcamy do pobrania i wydrukowania niżej zamieszczonego śpiewniczka oraz włączania się w śpiew w czasie Liturgii. 

30 maja, godz. 10.30 - Wigilia Zesłania Ducha Świętego
Ordinarium: Msza I (Lux et origo)

Dodatkowe śpiewy:
 • Litania do Wszyskich Świętych - przed Mszą Świętą
 • Nieskończona najśliczniejsza
 • Regina coeli (ton uroczysty)
 • Przybądź, Duchu Święty. 
Z racji na obecną sytuację epidemiologiczną w kościele nie zostaną wyłożone śpiewniczki.
Zachęcamy do wcześniejszego pobrania (i wydrukowania) przygotowanego przez nas śpiewniczka dostępnego pod następującym linkiem: 

24 maja, godz. 8.15 - Niedziela po Wniebowstąpieniu

Ordinarium: Msza I (Lux et origo), Credo VII

Dodatkowe śpiewy:
 • Salve festa dies - Przez Twoje święte wniebowstąpienie (melodia z archikatedry warszawskiej)
  W tekście uwzględnia się zmianę dotyczącą tajemnicy dnia: caelos ascendit, wniebowstąpienie, wniebowstąpił. 
 • Pan Jezus w niebo wstępuje (na mel. Wesoły nam dzień)
 • Regina coeli (ton uroczysty)
 • Wesel się Królowo miła
Z racji na obecną sytuację epidemiologiczną w kościele nie zostaną wyłożone śpiewniczki.
Zachęcamy do wcześniejszego pobrania (i wydrukowania) przygotowanego przez nas śpiewniczka dostępnego pod następującym linkiem: 


23 maja, godz. 10.00 - Wspomnienie NMP w sobotę

Ordinarium: Msza X (Alme Pater)

Dodatkowe śpiewy:
 • Witaj Panno, nieustanną czcią
 • Matko niebieskiego Pana
 • Regina coeli (ton prosty)
Z racji na obecną sytuację epidemiologiczną w kościele nie zostaną wyłożone śpiewniczki.
Zachęcamy do wcześniejszego pobrania (i wydrukowania) przygotowanego przez nas śpiewniczka dostępnego pod następującym linkiem: 


21 maja, godz. 7.00 - Wniebowstąpienie Pańskie

Ordinarium: Msza I (Lux et origo), Credo VII

Dodatkowe śpiewy:
 • Salve festa dies - Przez Twoje święte wniebowstąpienie (melodia z archikatedry warszawskiej)
  W tekście uwzględnia się zmianę dotyczącą tajemnicy dnia: caelos ascendit, wniebowstąpienie, wniebowstąpił. 
 • Alleluia - omnes gentes (ps. 46)
 • Regina coeli (ton uroczysty)
 • Pan Jezus w niebo wstępuje (na mel. Wesoły nam dzień)
Z racji na obecną sytuację epidemiologiczną w kościele nie zostaną wyłożone śpiewniczki.
Zachęcamy do wcześniejszego pobrania (i wydrukowania) przygotowanego przez nas śpiewniczka dostępnego pod następującym linkiem: 

17 maja, godz. 8.15 - V niedziela po Wielkanocy

Ordinarium: Msza I (Lux et origo), Credo VII

Dodatkowe śpiewy:
 • Salve festa dies - Przez Twoje święte zmartwychpowstanie (melodia z archikatedry warszawskiej)
 • Otrzyjcie już łzy płaczący
 • Regina coeli (ton uroczysty)
 • O filii et filiae. 
Z racji na obecną sytuację epidemiologiczną w kościele nie zostaną wyłożone śpiewniczki.
Zachęcamy do wcześniejszego pobrania (i wydrukowania) przygotowanego przez nas śpiewniczka dostępnego pod następującym linkiem: 

10 maja, godz. 8.15 - IV niedziela po Wielkanocy

Ordinarium: Msza I (Lux et origo), Credo VII

Dodatkowe śpiewy:
 • Salve festa dies - Przez Twoje święte zmartwychpowstanie (melodia z archikatedry warszawskiej)
 • Ofiarujmy chwałę w wierze - wysłuchaj nagrania
 • Regina coeli (ton uroczysty)
 • Wesel się Królowo miła. 
Z racji na obecną sytuację epidemiologiczną w kościele nie zostaną wyłożone śpiewniczki.
Zachęcamy do wcześniejszego pobrania (i wydrukowania) przygotowanego przez nas śpiewniczka dostępnego pod następującym linkiem: 

2 maja, godz. 11.00 - Msza wotywna Adeamus o Niepokalanym Sercu NMP


Ordinarium: Msza IX (Cum iubilo)

Dodatkowe śpiewy:
 • Weź w swą opiekę nasz Kościół święty;
 • Matko niebieskiego Pana;
 • Regina coeli - (ton prosty).
 • Wesel się, Królowo miła. 

Z racji na obecną sytuację epidemiologiczną w kościele nie zostaną wyłożone śpiewniczki.
Zachęcamy do wcześniejszego pobrania (i wydrukowania) przygotowanego przez nas śpiewniczka dostępnego pod następującym linkiem: [pobierz śpiewnik]


Komentarze

Skontaktuj się z nami

Nazwa

Adres e-mail *

Wiadomość *